Konfiguracja klienta poczty elektronicznej powinna wyglądać w ten sposób:

Serwer poczty przychodzącej: sarah.webhoster.ag (np. serwer)
Serwer poczty wychodzącej: sarah.webhoster.ag (np. serwer)

Użytkownik: Twój adres e-mail
Hasło: hasło do Twojego adresu e-mail

Wybierz uwierzytelnianie za pomocą opcji "Hasło/hasło normalne"!

Porty dla IMAP:

Serwer poczty przychodzącej: 993 + szyfrowanie SSL/TLS
serwer poczty wychodzącej: 465 (lub 587) + szyfrowanie SSL/TLS


lub porty dla POP3

Serwer poczty przychodzącej: 995 + szyfrowanie SSL/TLS
serwer poczty wychodzącej: 465 (lub 587) + szyfrowanie SSL/TLS